Jak wygląda szkolenie

Jak zostać taksówkarzem we Wrocławiu?

1) Wymagania formalne
Wymagania formalne reguluje ustawa o ruchu drogowym, wg której taksówkarz musi mieć obywatelstwo polskie, mieć ukończone co najmniej 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B, przy czym nie ma wymogów określających staż „za kółkiem” – liczą się rzeczywiste umiejętności prowadzenia pojazdu potwierdzone egzaminem.
Dodatkowo osoba ubiegająca się o zawód taksówkarza nie może być karana za przestępstwa umyślne przeciwko zdrowiu i życiu, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, wolności seksualnej i obyczajowości oraz środowisku oraz musi być zdrowa fizycznie i psychicznie (co wymaga potwierdzenia przez lekarza medycyny pracy).
Ponadto wymagany jest kurs z topografii miasta oraz pozytywne zdanie egzaminu w Urzędzie Miasta Wrocław.
Licencje wydawane są przez Prezydenta Miasta Wrocław na samochód, co oznacza, że jeśli jesteś zatrudniony w korporacji taksówkarskiej posiadającej własną flotę z licencjami, nie musisz jej dodatkowo pozyskiwać.

2) Kompetencje socjalne
Klient przy taksówkarzu powinien czuć się bezpiecznie i komfortowo, dlatego też wymaga się od niego wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, a także cierpliwości, opanowania i odporności na stres.

Jak zwiększyć dochody jako taksówkarz?
Niezwykle ważną rzeczą jest, dla jakiej korporacji i na jakich zasadach pracujesz. Jeśli korporacja ma słabo rozpoznawalną markę, przekłada się to na mniejszą liczbę zleceń.
Dodatkowo swoją efektywność możesz zwiększyć pracując w godzinach o zwiększonym zapotrzebowaniu na taksówki.
Jeśli twój samochód jest czysty, a ty wykazujesz się wysoką kulturą osobistą i jesteś komunikatywny, możesz liczyć na większe napiwki od zadowolonych klientów.

Kontakt

Adres:

ul. Babimojska 9
54-426 Wrocław

Telefon:

Krzysztof  720-115-111
Mirosław 512-011-541

Email:

biuro@szkoleniataxi.pl

Numer konta do wpłat:

57 1140 2004 0000 3602 7615 4163

Napisz do nas:

Zadzwoń